Koop het voedselbos mee vrij!

Heel graag willen we met onze vzw Re-ferm, het voedselbos ‘vrijkopen‘. Deze vzw werd opgericht om het voedselbos te beheren en de doelstellingen te verwezenlijken (zie hieronder). Wat bedoelen we met ‘vrijkopen’?

Met ‘vrijkopen’ bedoelen we dat we de grond ter beschikking willen stellen van de gemeenschap. De bedoeling van ’t Ferme Bos is dan ook om er een gemeenschapsproject van te maken: voor en door een groep enthousiaste mensen. We willen er een plek creëren waar iedereen kan genieten, ontspannen, leren, spelen, eten en nog veel meer (zie verder).

Als de grond in eigendom komt van de vzw, dient deze om de doelen (zie hieronder) van de vzw te verwezenlijken. De grond is nu nog in privébezit van Sander en Veerle van Ferm, dit strookt niet met de doelen van de vzw. Om een project neer te zetten waar een gelijkwaardige participatie geldt, is het nodig dat de grond in eigendom van de vzw komt.

Zo wordt er verzekerd dat de grond enkel ten dienste staat van de doelen van de vzw. Zelfs als onze vzw ooit wordt opgedoekt, dan nog moet de grond naar een gelijkaardige vzw gaan met gelijkaardige doelen:

Als een vzw beslist om ermee te stoppen, moet ze al haar bezittingen aan een andere vzw geven met een gelijkaardig doel. Dit wordt de bestemming van het resterend vermogen genoemd. Soms wordt die bestemming nader omschreven in de statuten van de vzw.‘ (zie Vi.be).

Wil je bijdragen om de grond vrij te kopen en hier een prachtige plek voor iedereen te maken? Stort je bijdrage dan op BE53 3631 6041 9953, met de vermelding: ‘bijdrage grond‘. Wil je ook lid worden van onze vzw? Stort dan € 10 voor je lidmaatschap op BE53 3631 6041 9953 met de vermelding ‘lidmaatschap‘. Stuur ons een mailtje met je naam en adres en we nemen je op in ons ledenregister en voegen je toe aan de mailinglist om onze nieuwsbrieven te ontvangen.

De aankoopprijs voor de grond bedraagt € 50000 (inclusief notariskost). Ferm draagt graag een grote steen bij omdat wij heel blij zijn met een voedselbos naast ons veld, daarom leggen wij € 10000 bij. We hopen € 40000 te kunnen verzamelen met donaties!

Binnenkort kan je hier ook zien hoever het staat met de actie. We openen nog een aparte rekening om alle fondsen te verzamelen, maar voorlopig kan je op het bovenvermelde rekeningnummer storten. Alvast veel dank als je mee wil sponsoren!

Het hele verhaal

In 2017 startten we Ferm op. De eerste jaren lag de focus op eenjarige gewassen, de bodem, efficiëntie en rendabiliteit. Nu is het tijd voor een volgende stap. We willen inspelen op klimaatopwarming, inzetten op ecologische duurzaamheid en diversiteit en een sociale functie vervullen.

Daarom plantten we in de winter van 2022 met een hoop vrijwilligers een voedselbos van 0,5 hA en richten we vzw Re-ferm op. Dit project willen we samen met én voor jou én ons realiseren. We willen het samen, met een gemeenschap, doen groeien en bloeien en zoeken mensen die er mee hun schouders onder willen zetten. Vandaar ons motto:
‘Samen werken, samen oogsten’.

Onze doelen op een rijtje:

 • Connectie met natuur stimuleren
 • een ontmoetingsplaats creëren om te genieten, samen te werken, oogsten, verwerken, kennis uit te wisselen
 • Een open plaats zijn voor bezoekers en passanten
 • Groepen ontvangen, educatie, zinvolle dagbesteding voor zij die er baat bij hebben
 • Plaats creëren voor sociale activiteiten, workshops, ontspanning en andere initiatieven
 • ‘labo’functie: het ecosysteem opbouwen en bestuderen, is een voedselbos een alternatieve, klimaatrobuuste, vorm van landbouw? Hoe kunnen we voedsel produceren zonder de natuur te vernietigen
 • Biodiversiteit aantrekken
 • Een andere visie op eten ontwikkelen en verspreiden

Wil je graag betrokken worden, helpen, steunen? Dat kan zo:

 • Word lid van de vzw (zie hierboven)
 • Sponsor mee om de grond vrij te kopen (zie boven)
 • Door mee ‘bosbouwer’ te zijn op een van de samenwerkdagen. De data (4 keer per jaar, 1 per seizoen) voor 2024 worden hier weldra vermeld en ook bekend gemaakt in de nieuwsbrieven en op sociale media.
 • Door het initiatief mee te verspreiden; mond aan mond, sociale media…
 • Vrije bijdragen of sponsoring zijn ook welkom! We vermelden organisaties die sponsoren hier op de website en op sociale media.

We zoeken nog andere hulp op het gebied van:

 • Infrastructuur: welkomstbord en pijlen ontwerpen, materiaalhokje bouwen of doneren, overdekte buitenruimte creëren en bouwen…
 • Materiaal ontlenen of doneren: spades, kruiwagens, snoeischaren, zitbanken,…
 • Sociale media van het voedselbos beheren: pagina’s (facebook en instagram) maken en beheren, events maken, foto’s nemen en posten…
 • Plantmateriaal sponsoren, doneren of kweken
 • Nieuwe initiatieven: vb kruiden aanplanten en verwerken, educatieve workshops, yoga-sessies, een speels element voor kinderen…