Voedselbos

Onze adoptie-actie is afgerond en is fantastisch verlopen, we haalden € 5300 op, het doel was € 4000. Hiermee kunnen we de aanplant financieren en nog enkele extra kosten. De overschot zullen we gebruiken als werkingsgeld voor de vzw Re-ferm die we dit jaar nog opstarten. Wij zijn ongelooflijk dankbaar en blij dat zoveel mensen willen helpen dit te verwezenlijken!

Vijf jaar geleden startten we Ferm op. Tot nu lag de focus op eenjarige gewassen, de bodem, efficiëntie en rendabiliteit. Nu is het tijd voor een volgende stap. We willen inspelen op klimaatopwarming, inzetten op ecologische duurzaamheid en diversiteit en een sociale functie vervullen.

Daarom planten we deze winter een voedselbos van 0,5 hA op ons veld en richten we vzw Re-ferm op. Dit project willen we samen met én voor jou én ons realiseren. We willen het samen dragen en zoeken mensen die er mee hun schouders onder willen zetten.

Samenwerken

Nu het financiële plaatje rond is zoeken we mensen die ons project mee willen ondersteunen of trekken. Zowel praktisch, met de onderhoud van het groeiende bos, als organisatorisch en sociaal (samenwerkdagen organiseren etc). Uiteraard kunnen we samen de vruchten plukken op termijn. Wil je betrokken worden bij het project? Heb je ideeën of voorstellen? Wil je lid worden van onze vzw? Mail naar info@ferm.bio.

Een voedselbos?

Een voedselbos is een soort van bosecosysteem met fruit- en notenbomen, eetbare struiken, vaste planten en klimmers. Het is een klimaatrobuuste, duurzame en vernieuwende manier om plantaardig voedsel te telen, zonder pesticiden, kunstmest of veel menselijk ingrijpen. Het gaat immers om vaste planten en niet om eenjarigen waar we de bodem elk jaar opnieuw op moeten voorbereiden.
De lijst van bomen en struiken in ons voedselbos vind je hier.

Waarom een voedselbos?


• Omgaan met huidige en toekomstige klimaatopwarming. Door schaduw en bedekking onstaat er een heel veerkrachtige bodem met een rijk bodemleven
• Een ecosysteem creëren met veel biodiversiteit
• Voedselproductie met zero impact
• Een plek creëren waar mensen kunnen leren, samenkomen en de vruchten plukken
• Een project opzetten dat gedragen kan worden door de gemeenschap
• Voorlichting, educatie, uitwisselen van kennis, verwerking en bewaring van voedsel, eetbare wilde planten
• Een mooie plek creëren om te genieten
• De kans geven aan mensen die nood aan of baat hebben bij het werken in een natuurlijke omgeving (mensen met een beperking, mensen in een burn-out, langdurig werklozen, jongeren met moeilijkheden…)