Adopteer een boom

Wil je mee investeren in een duurzame toekomst? Help ons bomen planten!

Vijf jaar geleden startten we Ferm op. Tot nu lag de focus op eenjarige gewassen, de bodem, efficiëntie en rendabiliteit. Nu is het tijd voor een volgende stap. We willen inspelen op klimaatopwarming, inzetten op ecologische duurzaamheid en diversiteit en een sociale functie vervullen.

Daarom planten we deze winter een voedselbos van 0,5 hA op ons veld en richten we vzw Re-ferm op. Dit project willen we samen met én voor jou én ons realiseren. We willen het samen dragen en zoeken mensen die er mee hun schouders onder willen zetten.

Om je hulp in de verf te zetten zorgen we voor een mooi naamplaatje in het voedselbos en de grotere sponsors vermelden we op de website (indien gewenst).

Samenwerken

Naast donateurs zoeken we mensen die willen helpen met de aanplant en het onderhoud van het voedselbos en uiteraard op termijn mee de vruchten willen plukken. Het aanplantingsplan van het bos ligt klaar. De aanplantactie gaat door op 11 december 2022. Wil je mee komen planten? Wil je betrokken worden bij het project? Heb je ideeën of voorstellen? Mail naar info@ferm.bio.

Een voedselbos?

Een voedselbos is een soort van bosecosysteem met fruit- en notenbomen, eetbare struiken, vaste planten en klimmers. Het is een klimaatrobuuste, duurzame en vernieuwende manier om plantaardig voedsel te telen, zonder pesticiden, kunstmest of veel menselijk ingrijpen. Het gaat immers om vaste planten en niet om eenjarigen waar we de bodem elk jaar opnieuw op moeten voorbereiden.
De lijst van bomen en struiken die wij binnenkort aanplanten, vind je hieronder.

Waarom een voedselbos?


• Omgaan met huidige en toekomstige klimaatopwarming. Door schaduw en bedekking onstaat er een heel veerkrachtige bodem met een rijk bodemleven
• Een ecosysteem creëren met veel biodiversiteit
• Voedselproductie met zero impact
• Een plek creëren waar mensen kunnen leren, samenkomen en de vruchten plukken
• Een project opzetten dat gedragen kan worden door de gemeenschap
• Voorlichting, educatie, uitwisselen van kennis, verwerking en bewaring van voedsel, eetbare wilde planten
• Een mooie plek creëren om te genieten
• De kans geven aan mensen die nood aan of baat hebben bij het werken in een natuurlijke omgeving (mensen met een beperking, mensen in een burn-out, langdurig werklozen, jongeren met moeilijkheden…)