Visie

Biologisch

Het belangrijkste voor een gezond landbouwbedrijf, gezonde klanten, een gezonde boer en boerin, is een gezonde bodem. In de bodem heerst een complex en kwetsbaar evenwicht tussen ontelbare micro- en macroscopische levensvormen die elk hun eigen functie hebben. Een levende bodem heeft de juiste voeding en verzorging nodig. Elk gebruik van pesticiden of kunstmest verstoort het broze evenwicht ondergronds.

Het is onze missie om de bodem te herstellen en gezond te houden. We voeren compost en verteerde stalmest op om het leven te voeden en de humus op te bouwen. We passen een ruime vruchtwisseling toe en een grote biodiversiteit zodat ziekten en plagen weinig kans krijgen. Op brake percelen zaaien we groenbemesters in, dat zijn gewassen die de bodem bedekt houden, beschermen tegen erosie en opnieuw voeden. We kiezen voor lichte werktuigen die de structuur van de bodem niet beschadigen.

Wij zien het als de taak van de boer om een rijke bodem te creëren om gezonde voeding op te telen. Kwaliteit boven kwantiteit. Bio is voor ons logisch!

Ecologisch

Landbouw is ingrijpen in de natuur, maar hoeft daarom geen bedreiging te zijn voor de natuur. In een biologisch landbouwbedrijf is er plaats voor een divers en gezond ecosysteem. In tegenstelling tot de agro-industriële monoculturen, die onze natuur bedreigen, maakt de biolandbouw plaats voor de heropleving van de plaatselijke fauna en flora. Onze productie is seizoensgebonden en volgt de natuur.

Onze gewassen komen kraakvers en zo snel mogelijk van het veld tot bij de consument. Het energieverbruik voor transport en bewaring blijft zo beperkt.

We verkleinen onze ecologische voetafdruk door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en zo weinig mogelijk van fossiele brandstoffen,  afval te beperken, regenwater op te vangen,  de productiemiddelen zoveel mogelijk lokaal aan te kopen.

We zullen samenwerken met naburige collega’s om lokale handel te stimuleren en omdat we samen sterker staan.

Bloemen

Bloemen, de ultieme schoonheid van onze natuur, worden vaak nog geteeld met hulp van giftige pesticiden en fungiciden. Het gebruik van deze producten is weinig gereguleerd, omdat deze bloemen niet voor consumptie dienen en omdat ze vaak in andere werelddelen worden gekweekt. Ongeveer de helft van die bloemen vliegt eerst naar Nederland om vervolgens opnieuw naar een andere continent te worden gevlogen.

Lokale biologische bloemen behouden hun natuurlijke schoonheid. Bovendien zijn veel bloemen eetbaar en kan je ze gebruiken om gerechten te decoreren of om thee te zetten. Dat kan allemaal met biologische bloemen.

Kleinschalig

Vaak wordt er beweerd dat kleinschalige en biologische landbouw niet voldoende zijn om de wereld te voeden. Nochtans is 50 % van het voedsel dat wereldwijd geproduceerd wordt, afkomstig van familiale landbouw. Dat terwijl zij maar 12 % van alle landbouwgrond in de wereld in beslag nemen (gegevens van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO).

Bovenstaande bewijst meteen dat kleinschalige landbouw productiever en efficiënter voedsel kan voorzien dan industriële landbouw. In een klein biodivers systeem wordt intensiever geteeld en is er meer opbrengst per m². Bovendien is er minder verlies door een nauwere teeltopvolging en door gebruik van kleinere aangepaste werktuigen.

Lokaal

Door lokaal te verkopen stimuleren we het contact tussen boer en consument, tussen voedsel en de oorsprong ervan. De consument weet waar en hoe zijn producten geteeld worden.

Prijzen van landbouwproducten liggen voortdurend onder druk van groothandels en warenhuisketens. Hierdoor verliest de boer vat op de prijs en wordt hij vaak onvoldoende vergoed voor zijn arbeid.
Door direct aan de consument te verkopen kunnen wij een eerlijke prijs vragen voor onze producten. Zo zorgt de maatschappij voor ondersteuning van de boer en van lokaal en gezond voedsel.

Sociaal

Wij heten iedereen welkom op de boerderij en zullen workshops, rondleidingen, opendeurdagen en feesten organiseren om betrokkenheid te creëren. We willen schoolgroepen uitnodigen om lessen of activiteiten op het veld te organiseren.

Graag willen we onze verwondering delen. Verwondering over alles wat groeit en bloeit, over de schoonheid van de natuur en de veelheid aan smaken, geuren en kleuren die ze voortbrengt. We willen affiniteit met de natuur bij kinderen en volwassenen stimuleren omdat we geloven dat dit de sleutel is naar een meer duurzame en ecologische samenleving. Daarbij willen we ook benadrukken wat deze manier van voedsel produceren en consumeren bijdraagt aan het welzijn van de mens en zijn omgeving.